Regulamin

I. Informacje ogólne:

 

1.1. Strona internetowa http://FabrykaKubka.pl/regulamin zawiera aktualny Regulamin określający zasady sprzedaży w sklepie internetowym FabrykaKubka.pl. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25.08.2016 r.

1.2. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego regulaminu polegają na umożliwieniu dokonywania zakupów w sklepie internetowym dostępnym pod adresem http://FabrykaKubka.pl z wykorzystaniem Konta Klienta.

1.3. Kupującym może zostać osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej mogące we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania. Ponadto kupującym może zostać osoba, która ukończyła 13 rok życia, ale nie ukończyła 18 lat w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i zaciągać zobowiązania zgodnie z przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

 

II. O firmie:

 

2.1. Sklep FabrykaKubka.pl prowadzi sprzedaż towarów na odległość za pośrednictwem strony internetowej FabrykaKubka.pl. Dla prawidłowego korzystania ze sklepu FabrykaKubka.pl, w tym do składania zamówień, niezbędny jest komputer klasy PC lub podobny podłączony do sieci Internet oraz wyposażony w przeglądarkę internetową Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome, MS Internet Explorer wraz z włączoną opcją akceptacji plików cookies.

2.2. Właścicielem sklepu internetowego znajdującego się pod adresem http://FabrykaKubka.pl jest firma:

SIMPLI Jakub Dymański z siedzibą w Grąbnica 2, 78-111 Ustronie Morskie.

NIP: PL6711762693, REGON: 321530583.

 

III. Kontakt:

 

3.1. Z właścicielem sklepu można kontaktować się:

a) telefonicznie*: +48 511 303 249

* koszt połączenia zgodny z pakietem taryfowym operatora telefonicznego kupującego

b) na adres e-mail: kontakt@fabrykakubka.pl

d) listownie na adres:

FabrykaKubka.pl, W.Witosa 1A/1, 47-223 Kędzierzyn-Koźle

 

IV. Cena:

 

4.1. Wszystkie ceny znajdujące się na stronie sklepu FabrykaKubka.pl podane są w polskich złotych i zawierają 23% podatek VAT.

4.2. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia.

4.3. Ceny towarów podane na stronie nie zawierają kosztów wysyłki. O łącznej cenie wraz z podatkami, a także o kosztach dostawy oraz o innych kosztach klient jest informowany na stronach sklepu w trakcie składania zamówienia.

 

V. Zamówienie:

 

5.1. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia na stronie FabrykaKubka.pl oraz przez zgłoszenie zamówienia na pocztę elektroniczną.

5.2. Przyjęcie zamówienia do realizacji następuje po otrzymaniu przez kupującego wiadomości e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

5.3.1. Aby złożyć zamówienie należy:

-dokonać wyboru produktu, ewentualnie jego koloru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane komunikaty oraz informacje dostępne na stronie,

-dodać wybrany produkt do koszyka poprzez kliknięcie w przycisk "Dodaj do koszyka",

-przejść do formularza zakupu poprzez kliknięcie w przycisk "Przejdź do kasy"

-wypełnić formularz zgodnie z oznaczonymi polami,

-po podaniu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie zawierające: przedmiot zamówienia, jednostkową oraz łączną cenę zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy, oraz dodatkowych kosztów (jeśli wystąpią), informację o wybranej metodzie płatności oraz wybranym sposobie dostawy a także o czasie dostawy,

-w celu wysłania zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”.

5.3.2.W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Złóż zamówienie z obowiązkiem zapłaty”- Klient ma możliwość modyfikacji wszystkich wprowadzanych danych.

5.4. Zamówienia realizowane są najczęściej jeszcze tego samego lub kolejnego dnia roboczego po złożeniu i potwierdzeniu. Wszystkie zamówienia realizowane są niezwłocznie, nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zawarcia umowy, chyba że sklepFabrykaKubka.pl, a Kupujący uzgodnią inaczej.

5.5. Kupujący może dokonać zapłaty za zamówiony towar na poprzez:

-szybkie płatność PayU (obsługiwane przez PayU S.A.),

5.6. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie klienta faktura VAT.

5.7. Sklep FabrykaKubka.pl ma prawo do odstąpienia od realizacji zamówienia, w przypadku, gdy podane przez Kupującego dane są niepełne lub błędne.

 

VI. Dostawa:

 

6.1. Zamówienia dostarczane są przez firmę kurierską InPost lub poprzez Pocztę Polską.

6.2.1. Koszt dostarczenia zamówionego towaru na terenie Polski wynosi (niezależnie od liczby zamówionych produktów):

-Paczkomaty InPost - 12,60 zł,

-Kurier InPost - 16,99 zł

6.2.2. Koszt dostarczenia zamówionego towaru o wartości powyżej 150 zł:

-płatność z góry: 0 zł,

6.2.4. Przewidywany czas dostawy przesyłki do kupującego wynosi:

-Paczkomaty InPost – 1 do 2 dni roboczych po wysyłce,

-Kurier InPost – 1 do 2 dni roboczych po wysyłce,

6.3. Realizacja zamówienia w sklepie dla produktów posiadających status "dostępny" wynosi maksymalnie 3 dni robocze liczone od momentu złożenia zamówienia. Do tego czasu należy dodać czas przewoźnika, który jest podany powyżej. Dostawa towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.

 

VII. Reklamacje:

 

7.1. Wszystkie produkty będące w ofercie Sklepu FabrykaKubka.pl są fabrycznie nowe i są objęte gwarancją producenta lub rękojmią sprzedawcy. FabrykaKubka.pl odpowiada za wady fizyczne lub prawne Towarów zgodnie z art. 556 i następnych Kodeksu cywilnego.

7.2. FabrykaKubka.pl dokonuje zwrotu przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył kupujący, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inny sposób.

7.3. Reklamacja może być wniesiona w formie pisemnej (przesłana na adres FabrykaKubka.pl: Grąbnica 2, 78-111 Ustronie Morskie) lub elektronicznej (przesłana na adres kontakt@FabrykaKubka.pl).

7.4. FabrykaKubka.pl zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od jej wniesienia.

7.5. Kupujący ma obowiązek poinformować sklep FabrykaKubka.pl o wadzie towaru i określić swoje żądanie w ramach rękojmi do roku od jej zauważenia. W przeciwnym razie roszczenie reklamacyjne przedawnia się.

 

VIII. Zwroty:

 

8.1. Kupujący ma prawo do rezygnacji z zakupu dokonanego w sklepie FabrykaKubka.pl bez podania przyczyny w terminie 14 dni od otrzymania przesyłki za wyjątkiem w szczególności (stosownie do art. 10 ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za produkt niebezpieczny, tekst jednolity z dnia 14 września 2012 r., Dz. U. z 2012 r., poz. 1225) Produktów, o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą (dotyczy to produktów z nadrukami wykonanymi zgodnie z indywidualnym zamówieniem klienta - z imieniem, dedykacją, zdjęciem Klienta).

8.2. Do zachowania tego terminu wystarczy złożenie oświadczenia woli (w formie elektronicznej lub pisemnej) przed jego upływem.

8.3. W przypadku odstąpienia od umowy kupujący ma obowiązek zwrócić rzecz do sklepu FabrykaKubka.pl niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem. Kupujący ponosi tylko bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Adres do zwrotu:
FabrykaKubka.pl
ul. W. Witosa 1A/1
47-223 Kędzierzyn-Koźle

8.4. FabrykaKubka.pl zobowiązuje się do dokonania zwrotu nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

8.5. FabrykaKubka.pl zwraca kupującemu wszystkie dokonane przez niego płatności podczas zakupu.

8.6. Kupujący ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy, jeśli korzystał z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

 

IX. Postanowienia końcowe:

 

9.1. Wszelkie spory wynikłe w związku z realizowaniem umów sprzedaży między sklepem FabrykaKubka.pl, a Kupującym będą rozstrzygane w pierwszej kolejności na drodze negocjacji, z intencją polubownego zakończenia sporu. W przypadku braku możliwości zawarcia ugodowego rozstrzygnięcia sporu każda ze stron będzie uprawniona do skierowania sprawy do właściwego rzeczowo i miejscowo sądu powszechnego.

9.2. Sklep FabrykaKubka.pl zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu z ważnych przyczyn technicznych, prawnych lub/i organizacyjnych. Zmiana regulaminu staje się skuteczna w terminie wskazanym przez FabrykaKubka.pl, nie krótszym niż 7 dni od momentu udostępnienia na jego stronie zmienionego regulaminu. Wszystkie zamówienia złożone przez Kupujących przed wejściem w życie zmian Regulaminu są realizowane według dotychczasowych postanowień Regulaminu.

9.3. Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Konsument może złożyć swoją skargę np. za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl